NEOPROFIL Sp. J. Rafał Herzyk, Adam Prokop
Ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP:PL 9372555153
REGON: 240852533
T: +48 (0)74 8 166 656
Fax: +48 (0) 74 8 166 655
E: info@neoprofil.pl
http:// www.neoprofil.pl

Produkty

Płyta MFP

Drewnopochodna płyta budowlana MFP jest materiałem pewnym i solidnym – posiada wszelkie wymagane atesty, a także oznaczenie CE dla materiałów budowlanych, zgodne z europejską normą PN-EN 13986. Jest ona zaklasyfi kowana jako TYP: P5 zgodnie z EN 312, tym samym spełnia wymagania norm PN-EN 312, jako budowlany materiał na elementy konstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego, w warunkach wilgotnych. Produkt posiada też atest higieniczny nr 74/779/79/2010 z dn. 29.04.2010 dla klasy E1.

Płyta MFP to materiał o bardzo wysokim zaawansowaniu technologicznym. Owocuje ono doskonałymi parametrami technicznymi, stwarzającymi niespotykanie szerokie dotychczas spektrum zastosowań od fundamentu – aż po dach.
MFP można stosować przy odpowiednim zabezpieczeniu płyty, w konstrukcjach piwnic, a także przy wykańczaniu łazienek, montażu podłóg, czy ścianek działowych, jak również, w wyjątkowo narażonych na wilgoć obszarach, np. jako sztywne poszycie pod pokrycie dachowe.

Tablica Porównawcza | Instrukcja montażu