NEOPROFIL Sp. J. Rafał Herzyk, Adam Prokop
Ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP:PL 9372555153
REGON: 240852533
T: +48 (0)74 8 166 656
Fax: +48 (0) 74 8 166 655
E: info@neoprofil.pl
http:// www.neoprofil.pl

Produkty

Neolamin NRO Super

Opis wyrobu

Płyty izolacyjne Neolamin NRO Super to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na welonie z włókna szklanego. Do produkcji warstwowych płyt izolacyjnych wykorzystywane są pyty styropianowe Neodach Podłoga Super.

Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów dachowych, zostały sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg Instrukcji ITB.

 

Zastosowanie wyrobu:

  • do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20o)
  • do wykonywania izolacji termicznej stropodachów i tarasów
  • do ocieplania ścian poniżej poziomu gruntu

Dokumenty powiązane:
Aprobata Techniczna i ITB AT 15-8112/2011 „Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO”
Klasyfikacja ogniowa 1593/12/ZOONP